Stichting Beacura

Voor wie

Wie nemen wij in zorg?

De zorgverlening van onze organisatie is inclusief. Dat betekent dat wij geen onderscheid maken in ras, taal religie, sekse of geaardheid van onze cliënten. Wel nemen wij enkel cliënten aan die 18 jaar of ouder zijn of in hetzelfde jaar deze leeftijd bereiken. Alle cliënten worden gelijkwaardig behandeld.

Om echter verantwoorde zorg te kunnen leveren moeten wij enkele criteria hanteren. Dat zijn:

 • Uitsluitingscriteria
 • Verzorgingsgebied
 • Indicatie en financiering eis

Uitsluitingscriteria

Uitsluitingscriteria zijn kenmerken op basis waarvan wij bij voorbaat aan kunnen geven dat wij voor deze cliënten geen verantwoorden zorg kunnen leveren. Onze uitsluitingscriteria zijn.

 • Zware acute GGZ-problematiek waarbij klinische zorg is vereist.
 • Forensische zorg.
 • Justiele zorg.
 • Extreme agressie waarbij fysiek geweld een dreiging kan vormen.
 • Cliënten die structureel hulp van onze organisatie of onze medewerkers weigeren/niet accepteren.

Verzorgingsgebied

Naast het in zorg nemen van cliënten die niet vallen binnen de uitsluitingscriteria,

Kunnen wij cliënten in zorg nemen die in ons verzorgingsgebied bevinden, namelijk de regio’s Noord-Holland en Flevoland:

 • Amsterdam
 • Alkmaar
 • Den helder
 • Juliandorp
 • Lelystad
 • Almere 

Indicatie en financiering eis

Om zorg te kunnen ontvangen is het nodig dat u een geldige indicatie heeft. Op deze manier kan onze organisatie gefinancierd worden via het zorgkantoor, zorgverzekeraar en/of gemeente.

Zorg beëindiging

Het kan voorkomen dat de criteria op basis waarvan u niet in aanmerking komt voor zorg door ons zich na de start van de zorg voordoen. In dat geval hebben wij het recht de zorg te beëindigen. Bij het beëindigen van de zorg zullen we dit eerst met u en eventueel uw mantelzorger bespreken. We zullen samen met u kijken bij welke zorgaanbieder u het beste zorg kunt krijgen.

Klacht/oneens?

Bent u het niet eens met een beslissing om u niet in zorg te nemen of de zorg te beëindigen vanwege bovenstaande punten, dan kunt u deze klacht in behandeling laten nemen. Uw recht en plechten hierin zijn beschreven in onze klachten regeling.