Stichting Beacura

Thuisbegeleiding

Wat is thuisbegeleiding?

Thuisbegeleiding is een intensieve vorm van hulpverlening aan huis. De begeleiding is gericht op het structureren van het dagelijks leven, en het bevorderen van de zelfredzaamheid.
Thuisbegeleiding is snel en flexibel inzetbaar, biedt intensieve praktische begeleiding gedurende een afgebakende periode en is gericht op het gehele cliëntsysteem en alle levensgebieden.
b1

Hoe verloopt thuisbegeleiding

Een thuisbegeleider, de naam zegt het al, komt bij u thuis. De hulpverlener probeert samen met u een helder beeld te krijgen van uw problemen/ knelpunten en de mogelijke oplossingen. De thuisbegeleider werkt nauw met u en/of uw familieleden samen, om de ontstane problemen op een adequate manier op te lossen.
Bij de begeleiding wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van u en/of uw familieleden/ mantelzorgers. Ook werkt de thuisbegeleiding samen met andere instanties. Op deze manier wordt de zorg op elkaar afgestemd en loopt de hulpverlening optimaal.
De hulpverleners die thuisbegeleiding bieden zijn breed opgeleide professionals, die ruime ervaring hebben in praktische begeleiding en ondersteuning bij u thuis. Samen met uw thuisbegeleider stelt u een zorgplan op, daarin worden de doelen SMART opgesteld.
Vanwege de complexiteit van thuisbegeleiding wordt een zorgplan opgesteld van ministens 1 jaar waarbij zoveel mogelijk van de opgestelde doelen en wensen worden nagestreefd.