Stichting Beacura

Sport en Beweging

Ons motto is Terug in je kracht!

Het doel van onze trainingen is, het opheffen van psychische en/of lichamelijke klachten, jezelf beter leren kennen, je innerlijke kracht herwinnen en je daardoor beter gaan voelen.
Bij lichaamsgerichte training gaat men ervan uit dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Wanneer men voor lange tijd emotionele klachten heeft, komen die uiteindelijk via het lichaam tot uiting. Dit kan resulteren in lichamelijke klachten, zoals een gevoel van stress, een gespannen houding, hoofdpijn, buikpijn, etc.

Hoe verloopt een traject ?

Als u zich aanmeldt voor Sport en Beweging werkt u stapsgewijs met een sportbegeleider, aan het doel dat u hebt opgesteld in uw persoonlijk sportplan, dit kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden.
U krijgt wekelijkse een gesprek met uw sportbegeleider die u de nodige ondersteuning biedt en helpt bij de juiste voeding zodat u zo goed mogelijk het traject kan doorlopen.
Sportbegeleiding helpt u stap voor stap op weg naar uw einddoel. U blijft ten allen tijden verantwoordelijk voor uw eigen traject en geeft daardoor zelf de uiteindelijke duur van uw traject aan.
Vervolgens bepaalt u uw persoonlijke doel: · wat wilt u bereiken? · welke vaardigheden heeft u hiervoor nodig? · op welke manier kunt u deze vaardigheden leren en uw doel bereiken? · welke hulpbronnen heeft u hierbij nodig en zijn die beschikbaar?
Uw persoonlijke doelen, vaardigheden en strategieën werkt u uit in een persoonlijk sportplan. Vervolgens zet u de concrete stappen die nodig zijn om uw doel te realiseren. De sportbegeleider ondersteunt u bij het realiseren van uw doelen en bij het behouden van een eerder behaald doel.