Stichting Beacura

Beschermd & Begeleid Wonen

Wat houdt deze begeleiding in?

Intensieve begeleiding i.v.m. complexe problematiek en hulpvraag op meer dan 4 leefdomeinen. Bij Complexe problematiek is er vaak sprake van een combinatie van LVB, psychiatrie en gedragsproblemen. Bij deze groep is er sprake van 24 uurs zorg/ toezicht, voor de continuïteit en veiligheid voor de individu en de totale groep. De regionale toegang leidt cliënten naar beschermd wonen of andere vormen van zorg, op basis van het uitgangspunt 'doen wat nodig is' om zorg op maat te realiseren.
Het vertrekpunt bij het bepalen wat nodig is aan zorg en/of ondersteuning is wat de cliënt zelf kan, waar de mogelijkheden liggen en welke mogelijkheden hij/zij ziet om samen met zijn directe omgeving op te lossen.
Deze intensieve zorg vanuit Stichting Beacura wordt geboden door deskundige en professionele hulpverleners, waarbij de zorg van persoonlijke begeleiding en behandeling uitgezet wordt door de deskundigen. Er zal samenwerking plaats vinden met betrokken ketenpartners zoals: huisarts, fysiotherapie, verslavingszorg, geestelijke gezondheidszorg, reclassering en forensische zorg.
Doordat er zorg in nabijheid geboden moet worden is het belangrijk dat de cliënt buiten de geplande zorgmomenten in staat is om zelf hulp in te roepen en de begeleiding in te schakelen wanneer de situatie hierom vraagt. Het doel van Stichting Beacura is het garanderen van de kwaliteit en continuïteit van de zorg binnen de vastgestelde kaders conform het beschermd wonen en WLZ.

Locaties

Stichting Beacura Heeft meerdere begeleid en beschermd wonen Locaties in Nederland.
Amsterdam
Beschikt over 2 locaties.
Julianadorp
Beschikt over 1 groot wooncomplex bestaand uit 16 kleine eengezinswoningen en 1 complex met 3 appartementen.
Den Helder
1 wooncomplex bestaand uit 8 - 2/3 kamer appartementen en meerdere losse woningen.

Een kijkje in een van onze woningen