Stichting Beacura

Over Stichting Beacura

Stichting Beacura voortkomend uit
Stichting Judansa welke was opgericht in 2008

Stichting Beacura is een erkende WTZI instelling voor individuele systeem begeleiding voor jeugdigen en volwassenen. En richt zich voornamelijk op ambulante begeleiding en Beschermd / Begeleid wonen met 24- uurs begeleiding. Onze drijfveer is mensen te helpen om op eigen kracht verder te kunnen.

Missie, Visie & Voorgeschiedenis

De zorg en de zelfredzaamheid van onze cliënten continue verbeteren. Daarnaast willen wij ervoor zorgen dat onze cliënten een betere relatie hebben met zichzelf en hun directe omgeving. Terug in je eigen kracht is daarom ons motto.
Terug in je Kracht;
Wij vinden alle mensen gelijkwaardig, ook al zijn de onderlinge verschillen soms groot.
Iedereen zoekt geluk, liefde, erkenning, voldoening, de aspecten die het levenskwaliteit verhogen zoals: gelijkwaardigheid, redzaamheid, participatie en vergroting van eigen oplossingsgerichte vaardigheden. Iedereen heeft daar evenveel recht op.
Dit geldt ook voor mensen die vanwege een beperking, psychiatrische en psychische problemen niet op eigen kracht inhoud kunnen geven aan een gelukkig en zinvol bestaan. Hoe een gelukkig en waardevol leven eruitziet is voor iedereen anders.
Terug in je eigen kracht is daarom ons motto. Het uiteindelijke doel is om minder afhankelijk te zijn van de zorg en van anderen, waardoor er een betere relatie opgebouwd kan worden met jezelf, je directe omgeving en de maatschappij waarin je leeft.
Stichting Judansa is opgericht in 2008 met als oorspronkelijk doel, tijdelijk onderdak te schaffen tot maximaal 1 jaar aan dak en thuisloze jongeren in de leeftijdscatergorie van 18 t/m 24 jaar. De hulp en begeleiding werd van 2008 t/m 2014 gedaan op vrijwilligersbasis.

In 2018 heeft stichting Judansa zich omgevormd tot een bredere professionele zorginstelling voor jong en oud, en is onder de naam Beacura verder gegaan.

Stichting Beacura is een Familie initiatief van:

Audley Gerard SPV/ Orthopedagoog
Helene Gerard-Beuk Psychosociaal therapeut
Jeffrey Gerard toegepaste psycholoog
Priscilla Gerard Psychosociale hulpverlener/ orthopedagoog i.o.

Een maatschappij waarin zorgbehoevende steeds meer voor zichzelf kunnen zorgen. Wij geloven in een optimaal duurzame levenskwaliteit, waarin het evenwicht tussen de persoonlijke mogelijkheden en beperkingen in balans is.
Wij geloven in een optimaal duurzame levenskwaliteit, waarin het evenwicht tussen de persoonlijke mogelijkheden en beperkingen in balans is. Onze visie ligt voornamelijk in het vergroten van de zelfredzaamheid en het verhogen en ontwikkelen van het zelfsturend vermogen.
De begeleiding en ondersteuning die Stichting Beacura biedt is een persoonlijk arrangement dat is omschreven in een individueel ondersteuningsplan en is afgestemd op de 8 leefgebieden en de specifieke individuele behoeften. Het is tevens gericht op de persoonlijke ontwikkeling. Deze persoonsgerichte begeleiding en ondersteuning berust mede op de relatie tussen cliënt en zorgmedewerkers, steun vanuit een sociaal netwerk en participatie in de samenleving.
Deze samenwerking met het sociale netwerk van cliënten, maar ook de samenwerking met andere professionals, is in de visie van Stichting Beacura een belangrijk onderdeel van ons werk. Samen komen we verder en bereiken we meer.

Het bestuur van stichting Beacura

Candy Limon
Audley Gerard
Rocco Loven
Jeffrey Gerard
Priscilla Gerard

Ons kantoor