Stichting Beacura

Over Stichting Beacura

Stichting Beacura voortkomend uit
Stichting Judansa welke was opgericht in 2008

Stichting Beacura is een erkende WTZA Instelling die beschermd en begeleid wonen met 24- uurs begeleiding aanbiedt binnen de regio Noord-Holland. Onze drijfveer is om mensen te helpen hun eigen kracht en talenten te leren kennen en ontwikkelen. Wij geloven als organisatie dat wanneer een cliënt in zijn kracht wordt gezet, iemand een positieve bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Dit kan bijdragen aan het vergroten van de kwaliteit en comfort in zijn of haar leven.

Missie, Visie & Voorgeschiedenis

Onze missie is om binnen onze organisatie inspirerende, vernieuwende en innovatieve zorg te bieden aan mensen met psychische beperkingen / problematiek en mensen met een (Licht) verstandelijke beperking. Dat doen wij door een holistische integrale manier van zorg bieden, waarbij de mens centraal staat. Er wordt gekeken naar de behoeften, wensen, kennis, krachten en talenten van de cliënt. Want iedereen heeft zo zijn eigen kracht en talent. Zo kan een ieder op zijn eigen manier een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij.

Daarnaast vinden wij het belangrijk, dat wij als organisatie altijd blijven kijken naar hoe we de kwaliteit van zorg voor onze cliënten kunnen vergroten. Dit doen we graag samen met de cliënten, vertegenwoordigers en het netwerk wat zich om de cliënt bevindt.

De leidraad en visie “Wij werken samen aan jouw zorg en toekomst” is voortgekomen uit de gedachten dat ongeacht ziektebeeld/ en of beperking dat je mens bent en elk mens zo zijn wensen, behoeften maar ook kennis, krachten en talenten heeft. Niet iedereen zal timmerman willen of kunnen worden; maar wij zien het als een uitdaging om te kijken wat iemand nog wél kan en wil betekenen in zijn of haar leven. Op deze wijze kan iemand een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Wat motiveert en ook voor een stuk levensgeluk kan zorgen.

Stichting Judansa is opgericht in 2008 met als oorspronkelijk doel, tijdelijk onderdak te schaffen tot maximaal 1 jaar aan dak en thuisloze jongeren in de leeftijdscategorie van 18 t/m 24 jaar. De hulp en begeleiding werd van 2008 t/m 2014 gedaan op vrijwilligersbasis.

In 2018 heeft stichting Judansa zich omgevormd tot een bredere professionele zorginstelling voor jong en oud, en is onder de naam Beacura verder gegaan.

Stichting Beacura is een Familie initiatief van:

Audley Gerard SPV/ Orthopedagoog
Helene Gerard-Beuk Psychosociaal therapeut
Jeffrey Gerard toegepaste Psycholoog/Personal Coach
Priscilla Gerard Psychosociale hulpverlener/ Orthopedagoog i.o.

Ons kantoor