Stichting Beacura

Klachten regeling

Heeft u een klacht of tip?

Wij doen ons uiterste best om de zorg naar tevredenheid uit te voeren en hiermee te zorgen voor een plezierige, veilige woonomgeving. Als u toch een klacht of opmerking heeft, lossen we dit graag – samen met u – zo goed mogelijk op. Dat geeft ons ook weer de mogelijkheid om onze zorg en/of dienstverlening waar nodig te verbeteren. Wij nemen uw klacht dan ook zeer serieus.

Ik heb een klacht, wat nu?

Stap 1: Heeft u een klacht of onvrede? Bespreek dit dan eerst met de persoon die de hulp of dienst heeft verleend. Dat werkt vaak al heel verhelderend. Ook als u een tip heeft om de zorg of dienst te verbeteren horen wij dat graag. Wij zijn voortdurend in gesprek met onze bewoners, cliënten en mantelzorgers met als doel om zo goed mogelijke zorg en diensten te leveren.

Stap 2: Mocht u er met het zorgteam of medewerker niet uitkomen, neemt u dan contact op met de manager/directeur van de betreffende Stichting Beacura locatie.

Stap 3: Komt u er met de medewerkers in het team en de manager/directeur niet uit en gaat u dit gesprek liever met een andere persoon aan? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris informeert u over de procedure, adviseert en biedt desgewenst ondersteuning en kan in uw situatie bemiddelen.

U kunt hiervoor terecht bij de klachtenfunctionaris van Stichting Beacura. De klachtenfunctionaris is bereikbaar via telefoonnummer 0223-698721.

Stap 4: Wanneer er na tussenkomst van de klachtenfunctionaris voor u nog geen oplossing naar tevredenheid is gevonden, dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke klachtencommissie of uw klacht schriftelijk indienen bij de Raad van Bestuur van Stichting Beacura.

Contactgegevens, adressen en werkwijzen kunt u in de klachtenregeling terugvinden.

Geschillencommissie

Stichting Beacura is aangesloten bij een onafhankelijke klachtenregeling & VWS erkende Geschillencommissie. Heeft u een klacht, en komt u er met Stichting Beacura of met de onafhankelijke klachtencommissie niet uit, of heeft u een klacht waarbij er sprake is van financiële schade, dan kunt u de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie www.erisietsmisgegaan.nl