Stichting Beacura

Cliëntenraad

Stichting Beacura beschikt over een cliëntenraad. De cliëntenraad luistert naar de
betrokkenen van cliënten en naar de cliënten van stichting Beacura. Wij proberen de
informatie die wij krijgen. Te vertalen naar doelgerichte vragen en voorstellen richting
de directie. Daarnaast vraagt de directie de cliëntenraad om advies over diverse
inhoudelijke zaken. Wilt u mee beslissen? Meld u dan hieraan bij de cliëntenraad

U behartigt dan samen met een groep bedreven cliënten het collectief belang van
cliënten van stichting Beacura.