Stichting Beacura

Cliëntenraad

Stichting Beacura beschikt over een cliëntenraad. De cliëntenraad luistert naar de betrokkenen van cliënten en naar de cliënten van stichting Beacura. Zij proberen de informatie die ze ontvangen, te vertalen naar doelgerichte vragen en dragen zorg aan voorstellen richting het bestuur. Daarnaast vraagt het bestuur de cliëntenraad om advies over diverse inhoudelijke zaken.

Wilt u mee beslissen? Dan kunt zich aanmelden bij de cliëntenraad door een mail te sturen naar: clientenraad@stichtingbeacura.com

U behartigt dan samen met een groep bedreven cliënten het collectief belang van cliënten van stichting Beacura.